yabo59 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

yabo59

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 主帅布兰克,主力阵容 波尔多(41311):卡拉索/查尔梅、齐亚尼、亨里克、特雷蒙利纳斯/萨内/普拉希尔、费尔南多、古尔库夫/文德尔/查马克位置 姓名 国籍 年龄 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 主帅布兰克,主力阵容 波尔多(41311):卡拉索/查尔梅、齐亚尼、亨里克、特雷蒙利纳斯/萨内/普拉希尔、费尔南多、古尔库夫/文德尔/查马克位置 姓名 国籍 年龄

 主帅布兰克,主力阵容 波尔多(41311):卡拉索/查尔梅、齐亚尼、亨里克、特雷蒙利纳斯/萨内/普拉希尔、费尔南多、古尔库夫/文德尔/查马克位置 姓名 国籍 年龄

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 主帅布兰克,主力阵容 波尔多(41311):卡拉索/查尔梅、齐亚尼、亨里克、特雷蒙利纳斯/萨内/普拉希尔、费尔南多、古尔库夫/文德尔/查马克位置 姓名 国籍 年龄

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

 门将 1号 塞德里克·卡拉索 法国 28门将 乌尔里奇·拉梅 法国 37后卫 2号 米歇尔·齐亚尼 法国 25后卫 28号 贝诺特·特雷莫里纳斯 法国 24后卫 27号 马可·普拉努斯 法国 27后卫 21号 马修·查尔梅 法国 29后卫 卡洛斯·亨里克 巴西 26后卫 迭戈·普拉森特 阿根廷 32后卫 弗兰克·朱里蒂 法国 34中场 阿劳·迪亚拉 法国 28中场 17号 杰拉尔多·文德尔 巴西 27中场 8号 约安·古尔库夫 法国 23

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注